Σχετικά

Πρόκειται για ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και προβολής (online publication management system) του επιστημονικού έργου του ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α).

Σκοπός είναι η διαφύλαξη του υλικού του ΤΕΙ-Α με ηλεκτρονικό τρόπο, η καλύτερη αναζήτηση και προβολή του. Στόχος του συστήματος αυτού είναι η ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από χρεώσεις, χωρίς τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, διαδικτυακή πρόσβαση στο ψηφιακό επιστημονικό έργο.