Χρήσιμες Πηγές

ΤΕΙ Αθήνας http://www.teiath.gr/
Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας http://www.library.teiath.gr/_hires/index.htm
Ηλεκτρονικά περιοδικά http://ejournals.teiath.gr/
Ηλεκτρονικά βιβλία http://ebooks.teiath.gr/index.php/ebook
Ηλεκτρονικά Συνέδρια http://econferences.teiath.gr/