Υπηρεσίες

Το σύστημα παρέχει μια πλατφόρμα φιλοξενίας 7 ηλεκτρονικών περιοδικών (Τεχνολογικά Χρονικά, Το Βήμα του Ασκληπιού, e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας, Νοσηλευτική, Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, Διοίκηση και Οικονομία και Journal of applied management and information) του ΤΕΙ-Α και παραγωγής ηλεκτρονικών βιβλίων. Αυτή η πλατφόρμα στηρίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OJS – Open Journal System και είναι σε θέση να υποστηρίξει οποιαδήποτε εκδοτική δραστηριότητα του ΤΕΙ-Α (παρούσα και μελλοντική). Επίσης το σύστημα αυτό παρέχει και μια πλατφόρμα που φιλοξενεί επιστημονικά συνεδρία, η οποία στηρίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OCS – Open Conference System και είναι σε θέση να υποστηρίξει διοργάνωση και διαχείριση οποιουδήποτε επιστημονικού συνεδρίου, όχι μόνο την παραγωγή και προβολή των πρακτικών του, από το ΤΕΙ-Α. Επισημαίνεται ότι η παραμετροποίηση της πλατφόρμας υποστηρίζει επίσης την ευρετηρίαση των παραγόμενων άρθρων των περιοδικών σε πρότυπα DC και OAI.

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ-Α που προτίθεται να εκδώσει επιστημονική αρθρογραφία, μονογραφίες και ανακοινώσεις συνεδρίων στο πλαίσιο των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος να προχωρήσει το εγχείρημα του πιο γρήγορα και μάλιστα εναρμονισμένα με τη νέα τάση ανοικτών εκδόσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη παρουσίαση των επιστημονικών ιδεών και επιτευγμάτων και τη διάδοσή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα αναγνωστικού κοινού.