Ανοικτή Πρόσβαση

Στα πλαίσια της εκπλήρωσης του στόχου του έργου αυτού το ΤΕΙ-Α αξιοποιεί πλατφόρμες λογισμικού ανοικτής πρόσβασης (Open Source). Το σύστημα ως μέσο επίτευξης του στόχου της ανοικτής πρόσβασης παρέχει, σε γενικές γραμμές, ελεύθερη πρόσβαση σε στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκτός των περιπτώσεων εκείνων όπου τα πνευματικά δικαιώματα έχουν παραχωρηθεί από το δημιουργό σε τρίτους (π.χ. εκδότες) για εμπορική εκμετάλλευση. Το σύστημα υποστηρίζει διάφορα επίπεδα πρόσβασης, καθώς δίνει τη δυνατότητα ορισμού διαφόρων αδειών χρήσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις άδειες Creative Commons, για τα παρεχόμενα ψηφιακά τεκμήρια. Πέρα από τα ψηφιακά τεκμήρια, παρέχεται επίσης πλήρης ελεύθερη πρόσβαση και στα μεταδεδομένα αυτών, χωρίς περιορισμούς επαναχρησιμοποίησης τους. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο επιστημονικό υλικό, ελεύθερα, για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς.